advies- en trainingsbureau in communicatie, leiderschap en teamontwikkeling

Add some SALT

Strategie

Het vaststellen van een eenduidige visie, positionering of identiteit kan een organisatie flink wat hoofdbrekens kosten. SALT helpt u hierbij. Wij zijn nieuwsgierige en oprecht betrokken professionals met een focus voor wat er voor uw organisatie toe doet. Uw verhaal en ideeën staan centraal: zij vormen het fundament onder het creatieve proces dat voorafgaat aan het bepalen van een gedegen strategie. We komen tot de kern van waar uw organisatie voor staat door het toepassen van gerichte gespreksintervisies. SALT zorgt voor een duidelijke strategie waarmee uw doelen kunnen worden behaald.

Meer weten over onze strategietrajecten? We vertellen er graag meer over in een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Advies

Een lerende organisatie staat nooit stil. Voor een gedragen, lerende en inclusieve organisatie die bedrijfsmatig floreert, is het van belang om open te staan voor advies en vernieuwingen. Het formuleren van de juiste hulpvraag speelt hierbij een belangrijke rol. SALT coördineert dit proces graag voor u.

We zijn een vlotte en duidelijke raadgever met een scherp oog voor alle perspectieven, gericht op de toekomst. We werken vanuit een onderzoekende houding, waarbij we natuurlijk altijd rekening houden met de doelstelling van het bedrijf.

We weten dat een plan niet simpelweg uit de kast kan worden getrokken om te worden uitgerold. Een plan is maatwerk, waarbij iedereen binnen de organisatie – medewerker én werkgever – bereid is om te sparren en te innoveren. SALT denkt hierin graag met u mee.

Benieuwd naar het meedenken en blijven leren binnen uw organisatie? We vertellen er graag meer over in een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Leiderschap

Wij zien leiderschap als een sociaal proces waarin een individueel lid van een groep betekenis geeft aan gebeurtenissen en samen met een team een toekomst vormgeeft. Een leidinggevende initieert, faciliteert, monitort en stelt bij waar nodig om zo resultaatgericht te werken.

Bij SALT ontwikkelt een leidinggevende een leiderschapsstijl die de dienend is aan teamontwikkeling. Een stijl die anderen stimuleert om dagelijks kwaliteitsgericht te werken.

Binnen de training Effectief Leiderschap van SALT staat zelfkennis centraal. Want wie zichzelf kent en zijn of haar kwaliteiten en uitdagingen erkent en herkent, is namelijk in staat om bewust keuzes te maken.

De trainers van SALT zijn opgeleid in intercultureel en oordeelvrij communiceren, gebaseerd op de Gordon® Methode met als specialisatie de Communicatietraining ‘Effectief Leiderschap’ (L.E.T.).

Wilt u meer weten leiderschap, eigenaarschap of oordeelvrij communiceren? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Trainingen

Met een training van SALT investeert u in uw team, uw organisatie en uzelf. Wij richten ons met name op maatwerktrajecten en bieden daarnaast ook reguliere trainingen aan.

De praktijkgerichte trainingen vinden bij voorkeur In Company plaats. Wij hebben ervaren dat deze manier van trainen ideaal is om de kennis en vaardigheden van meerdere medewerkers aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen binnen de organisatie of op een bepaald vakgebied.

U kunt bij SALT terecht voor:

Basis communicatietraining

Gevorderd communiceren

Effectief leiderschap

Teamontwikkeling

Basis Communicatietraining

Het doel van communiceren is simpel: het aangaan en behouden van relaties. De uitvoering daarentegen is een complex proces waarin mensen continu worden uitgedaagd.

SALT gaat in de Basis Communicatietraining in op verschillende onderdelen, zoals luistervaardigheden, assertief communiceren en effectief confronteren. In de training draait het om het creëren van bewustzijn over het eigen gedrag en specifieke gespreksvaardigheden.

Inhoud:

•        eerste indruk;
•        verbaal;
•        non-verbaal;
•        paraverbaal;
•        metacommunicatie.

Meer weten over onze Basis Communicatietraining? We vertellen er graag meer over in een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Gevorderd Communiceren

De training Gevorderd Communiceren van SALT koppelt theoretische kennis aan de praktijk. Bij de basistraining gaan we uit van een veilige werk- en leeromgeving. Toch weten we een diversiteit aan beroepen te noemen waar dit niet vanzelfsprekend is. Dan bent u genoodzaakt hier bewust van te zijn en u hier optimaal op voor te bereiden. 

Het maatwerk kan worden geleverd voor de volgende thema’s: 

•        effectief communiceren onder druk; 
•        de-escalerend communiceren; 
•        slechtnieuwsgesprek; 
•        verwarde personen;
•        interculturele gespreksvoering.

 

Meer weten over onze training Gevorderd Communiceren? We vertellen er graag meer over in een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Effectief Leiderschap

De training Effectief Leiderschap van SALT gaat grondig in op de basisvaardigheden waar een effectief leidinggevende over beschikt. Durven sturen op basis van vertrouwen, collega’s aanspreken op medeverantwoordelijkheid en het versterken van het zelfoplossend vermogen zijn enkele speerpunten van onze communicatietraining.

Onze trainers zijn gespecialiseerd in Effectief Leiderschap, gebaseerd op de Gordon® Methode.

In de training komen de volgende thema’s aan bod:

•        Luistervaardigheden
•        Assertief communiceren
•        Effectief confronteren
•        Conflict hanteren
•        Waardeverschillen accepteren
•        Investeren

Meer weten over onze communicatietraining Effectief Leiderschap? We vertellen er graag meer over in een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Teamontwikkeling

Met de training Teamontwikkeling van SALT worden organisaties gesteund bij het maken van een sterk team. Goed samenwerken is immers niet altijd vanzelfsprekend, maar is gelukkig goed te begeleiden.

Een team is een bijzondere groep mensen met een diversiteit aan talenten, bij elkaar gebracht voor een specifieke taak. Bij SALT begint een teamtraject daarom altijd met een teamanalyse. Hiermee wordt inzicht verkregen in de diverse verwachtingen, kwaliteiten en normen en waarden binnen de groep.

Aan de hand van de uitkomsten bepalen we samen de vervolgstappen, met als doel het bereiken van een positieve teamontwikkeling.

Meer weten over onze training Teamontwikkeling? We vertellen er graag meer over in een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Over ons:

SALT is in 2020 door Bram Peters opgericht met als doel kwalitatief hoogwaardige ondersteuning te bieden voor mens en organisatie.  

BRAM
Mijn missie?
Maatschappelijk relevant werk en daarin hét verschil maken. Met passie en overtuiging richt ik mij op een kansrijk, veilig en betekenisvol klimaat voor mens en organisatie. Dat heb ik een ruime tijd gedaan binnen de Jeugdhulpverlening, het hoger beroepsonderwijs en dat doe ik op dit moment bij defensie. Hier ben ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen van opleidingen en het trainen en adviseren van defensiepersoneel. 

De keuze om naast mijn baan bij defensie een bedrijf te starten heeft twee redenen. Enerzijds stroomt het ondernemersbloed al heel wat jaren door mijn aderen. Van 2012 tot 2018 heb ik een succesvol bedrijf gehad waarin ik kinderen en jongvolwassenen hielp in weerbaarheid.

Anderzijds gaat het altijd om vraag en aanbod. Ik word vaak benaderd door organisaties om mee te denken. Dat doe ik met veel plezier en nu dus in de vorm van een bedrijf.

JASPER
Wie ik ben? Ik ben Jasper Brouwer, arbeids- en organisatiepsycholoog en eigenaar van Blue Wave. De afgelopen jaren heb ik als psycholoog gewerkt voor verschillende afdelingen van de overheid, waar ik mensen begeleidde die moeten presteren onder hoge druk en langdurige stress. Sommigen van hen hadden regelmatig te maken met conflicten of zelfs geweld. Ik leerde hen om te gaan met verbale en fysieke weerstand.

Die ervaringen gebruik ik nu bij SALT. De laatste jaren lijken veel mensen hun mentale gezondheid serieuzer te nemen. En terecht. Als coach onderscheid ik me met een academische opleiding in de psychologie en, ondanks mijn jonge leeftijd, jarenlange ervaring bij een van de meest uitdagende banen als psycholoog in Nederland. Ik ben energiek, enthousiast en mensgericht. Door mijn laagdrempelige insteek vind ik gemakkelijk aansluiting bij degenen die ik coach en train. 

MITCHELL
Ben jij de leidinggevende die jij zelf zou volgen?
Leiderschap begint met een verkenningstocht naar je authentieke zelf, om vervolgens vanuit zelfbewustwording en eigenaarschap jezelf te ontplooien tot een effectief leidinggevende. Mijn kracht is dat ik op een creatieve manier de theorie met de praktijk verbind en toepasbaar maak. Hierbij is er niets wat meer zingeving geeft dan mensen in hun kracht te zetten, op een respectvolle manier uit te dagen, waardoor de weg ontstaat naar groei en effectiviteit.

Mijn werkzaamheden als bedrijfsleider en projectmanager in zowel de horeca en de grafische sector voeden mijn referentiekader. Ik ben opgeleid als grafisch vormgever, voedingsdeskundige en Gordon communicatie trainer op het gebied van effectief leidinggeven. Daarnaast werk ik sinds 2010 binnen de Koninklijke Marechaussee. Momenteel ben ik teamleider en coach ik leidinggevenden op het gebied van (zelf)leiderschap en teamontwikkeling.

Contact